WETTELIJKE VERMELDINGEN - HPA Guide


Disclaimer: Vertaling van de Juridische Kennisgeving

Houd er rekening mee dat de vertaling van de juridische kennisgeving van deze website uitsluitend voor uw gemak en beter begrip wordt verstrekt. In geval van discrepanties tussen de vertaalde versie en de originele Franse versie, zal de laatste prevaleren en wettelijk bindend zijn.

We hebben ons best gedaan om ervoor te zorgen dat de vertaling zo nauwkeurig mogelijk is, maar vertaalfouten kunnen voorkomen. Onder geen enkele omstandigheid vervangt de vertaalde versie, wijzigt of beïnvloedt de interpretatie van de Franse versie, die de enige juridisch geldige versie is.

Als u vragen of opmerkingen heeft over de juridische kennisgeving, raden we u aan de Franse versie te raadplegen of advies te zoeken bij een gekwalificeerde juridisch adviseur.

Site-uitgever

AJOUDA.Com

1 rue des Glycines
66730 PRATS DE SOURNIA (Frankrijk)
https://www.ajouda.com

BV met een kapitaal van 1000€ – SIRET 751 810 490 00019 – RSC PERPIGNAN – NAF 6201Z – BTW-nr. FR 92 751 810 490

Verantwoordelijke voor de publicatie: Jean-Marc ROBERTY-MAURY

In overeenstemming met de wet van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden, is de HPA Guide geregistreerd onder nummer 1106606 bij de CNIL.

Hosting: OVH SAS, 2 rue Kellermann 59100 ROUBAIX (Frankrijk). Tel: 1007

Fotocredits

De foto's die op deze site worden getoond, zijn niet bindend

De foto's die worden weergegeven in de campingprofielen en promotionele advertenties worden gepubliceerd onder de verantwoordelijkheid van de campingbeheerder of adverteerder. In de rest van de site zijn de foto's die worden gebruikt voor de lay-out en/of presentatie van toeristische locaties afkomstig uit de commerciële beeldbibliotheek Fotolia en/of de bibliotheek Wikimedia Commons, in sommige gevallen wordt het krediet en de auteur aangegeven in de title-tag van de afbeelding.

Oorsprong

Persoonlijk gebruik en waarschuwingen over inhoud

Wanneer u gebruikmaakt van de diensten aangeboden door het internetgids HPA Guide, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals uiteengezet in dit document (hierna te noemen "Gebruiksvoorwaarden").

Inhoud gebruikt door HPA Guide

Ondanks alle zorg die is besteed aan de realisatie en regelmatige update van deze site, kunnen er fouten zijn geslopen in de gepresenteerde informatie. In elk campingprofiel wordt de oorsprong van deze informatie aangegeven in de vorm van een afkorting:

 1. CPG voor "Campingbeheerder";
 2. WEB voor OpenDATA;
 3. de datum van de laatste update van de gepresenteerde informatie.

Daarom geldt: hoe recenter de update, hoe relevanter de informatie. In het geval van de vermelding "CPG" zijn de gegevens gepubliceerd onder de verantwoordelijkheid van de campingbeheerders. Gebruikers van de site zullen daarom alle noodzakelijke controles uitvoeren voor hun verblijf en/of reservering van een verblijf direct bij de campingbeheerders.

De weblinks die in de campingprofielen worden vermeld, worden gemaakt door bedrijven of personen waarover HPA Guide en zijn uitgever geen controle hebben.

De beoordelingen van kampeerders die in HPA Guide worden gepresenteerd, zijn afkomstig van kampeerders die zijn geregistreerd bij de service Google Local Guides. Geschreven onder hun eigen verantwoordelijkheid, vertegenwoordigen ze op geen enkele wijze een officieel advies.

AJOUDA.Com, via haar internetgids HPA Guide, biedt verblijfsopties aan die worden voorgesteld door haar partners (commerciële sites vermeld in het kader van een verwijzingsovereenkomst). AJOUDA.Com doet haar best om alle aanbiedingen van haar partners regelmatig bij te werken om het meest actuele aanbod mogelijk te krijgen.

De getoonde prijzen zijn inclusief btw, maar exclusief administratiekosten en/of reserveringskosten. Deze prijzen zijn de prijzen die AJOUDA.Com heeft verkregen van haar partners en worden ongewijzigd verspreid. AJOUDA.Com kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor een prijsverschil dat wordt waargenomen tussen de prijzen die op de site van een van haar partners zijn verkregen en die worden weergegeven in haar internetgids HPA Guide.

Disclaimer

AJOUDA.Com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid van welke aard dan ook met betrekking tot de juistheid, inhoud, volledigheid, wettigheid, betrouwbaarheid, bruikbaarheid of beschikbaarheid van de informatie of diensten die worden weergegeven in de campingprofielen en/of de lijsten met verblijfsopties. Omdat AJOUDA.Com geen controle heeft over deze diensten en/of informatie, aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor schade en nadeel die zou kunnen voortvloeien uit een dienst en/of informatie, of het ontbreken daarvan, geleverd door de campings of een van haar partners. Alle informatie over de diensten van de campings en de verblijfsopties van de partners die in de internetgids HPA Guide worden weergegeven, worden te goeder trouw verstrekt. Ze worden slechts ter indicatie vermeld en zonder enige verplichting van de kant van AJOUDA.Com.

Er worden geen toeristische en/of verblijfsdiensten verkocht door AJOUDA.Com in de internetgids HPA Guide. Gebruikers die meer informatie willen over hun verblijf, worden in contact gebracht met de site van de partner die de gewenste dienst aanbiedt. Wanneer de gebruiker instemt met de dienst aangeboden door de partner, wordt de transactie beschouwd als uitsluitend tussen de partner en de gebruiker.

De diensten aangeboden door het internetgids HPA Guide worden aangeboden "ZOALS ZE ZIJN", zonder enige garantie voor de juistheid van de informatie, beschrijvingen, prijzen en/of beschikbaarheid. AJOUDA.Com sluit uitdrukkelijk en voor zover wettelijk toegestaan alle uitdrukkelijke, impliciete en wettelijke garanties uit, met inbegrip van maar niet beperkt tot de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten.

U erkent en accepteert dat u de diensten aangeboden door het internetgids HPA Guide op eigen risico gebruikt en dat u zelf verantwoordelijk bent voor het gebruik van deze informatie of gegevens.

Informatie aanvraagformulier

Alle informatie die wordt verstrekt via het informatieaanvraagformulier, dat toegankelijk is in de campingprofielen, wordt direct naar de betreffende camping gestuurd zonder dat de uitgever deze controleert. AJOUDA.Com kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het antwoord of het uitblijven van een antwoord van de camping.

HPA Guide is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik

De diensten aangeboden door de internetdirectory HPA Guide zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. U mag de diensten die door HPA Guide worden aangeboden niet gebruiken om producten of diensten te verkopen of om verkeer naar uw website te vergroten voor commerciële doeleinden (verkoop, promoties, reclame, enz.). U mag de resultaten van de HPA Guide-diensten niet herformatteren en weergeven, noch de startpagina van HPA Guide of campingkaarten op uw website reproduceren. Voordat u de diensten van HPA Guide voor commerciële doeleinden gebruikt, dient u een overeenkomst te sluiten met AJOUDA.Com.

Wijzigingen van voorwaarden, condities en diensten

AJOUDA.Com behoudt zich het recht voor om zijn diensten te wijzigen of stop te zetten indien nodig, om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving, inclusief het recht om deze te beëindigen met of zonder voorafgaande kennisgeving, zonder aansprakelijk te zijn jegens u, een andere gebruiker of een derde partij. AJOUDA.Com behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen; om op de hoogte te blijven van mogelijke wijzigingen, raden wij u aan deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig opnieuw te lezen.

Auteursrechten en intellectueel eigendom

De volledige internetdirectory van HPA Guide, beschikbaar op https://hpaguide.fr en zijn subdomeinen, valt onder de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrechten en intellectuele eigendom. Alle rechten van reproductie zijn voorbehouden, inclusief downloadbare documenten en grafische en fotografische voorstellingen. Het is strikt verboden om de inhoud van de database te onttrekken. Elk gebruik van de elementen voor andere doeleinden dan hierboven vermeld, zal worden onderworpen aan juridische procedures, zowel in Frankrijk als in het buitenland.

Toepasselijk recht en toegewezen jurisdictie

De Gebruiksvoorwaarden, met uitzondering van de conflictregels voorzien door de Franse wet en de bepalingen van de Franse wet die in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, zijn van toepassing. Elk geschil tussen partijen met betrekking tot hun contractuele relaties en met name de interpretatie, uitvoering en beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden, zal worden voorgelegd aan de handelsrechtbank van Perpignan (Frankrijk), zelfs in geval van garantieoproep of meervoudige verweerders.

Privacybeleid

In 2016 heeft het Europees Parlement gestemd voor de implementatie van een nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens is wereldwijd van toepassing sinds 25 mei 2018.

Een persoonsgegeven wordt beschouwd als elk gegeven dat een natuurlijke persoon direct of indirect kan identificeren.

Deze tekst heeft als doel u te informeren over de aard van de door AJOUDA.Com geregistreerde persoonsgegevens, hun traceerbaarheid en hun beveiliging. Uw recht op correctie, wijziging, verwijdering of verzameling van deze persoonsgegevens op elk moment.

Aard, doel en bestemming van de geregistreerde persoonsgegevens

Digitale gegevens:

 • Anoniem IP-adres
 • Gegevens verstrekt door het gebruikte apparaat
 • Gedragsgegevens

Ze zijn bedoeld voor de beheerder van de site en/of zijn personeel voor het uitvoeren van anonieme bezoek- en gedragsstatistieken, het bieden van de beste visuele weergave rekening houdend met het gebruikte navigatieapparaat (pc, mobiel, tablet, enz.), evenals voor het leveren van de diensten die u uitdrukkelijk aanvraagt, zoals meervoudige criteria zoekopdrachten.

Voor de statistische verwerking van ons publiek gebruiken we Matomo Analytics(webanalyse-software conform AVG) die het mogelijk maakt om deze informatie anoniem te verzamelen.

Persoonsgegevens verzameld via het contactformulier van HPA Guide:

 • Naam
 • E-mailadres

Zij zijn bedoeld voor de beheerder van de site en/of zijn personeel voor het beheer van ondersteuning en/of eventuele vragen met betrekking tot het gebruik van HPA Guide.

Persoonsgegevens verzameld via het contactformulier met een camping:

 • Naam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Postadres
 • Toestemming voor inschrijving op de HPA Guide nieuwsbrief
 • Toestemming voor het ontvangen van advertenties van HPA Guide-partners

Zij zijn bedoeld voor de beheerder van de site en/of zijn personeel en kunnen worden gebruikt voor analytische, onderzoeks- en productontwikkelingsdoeleinden voor een onbeperkte periode.

Duur van de archivering

 1. De persoonlijke gegevens van bezoekers/kampeerders worden gedurende 3 jaar bewaard.
 2. De persoonlijke gegevens van campingbeheerders worden bewaard zolang hun account actief is om hen de nodige diensten te verlenen voor het publiceren van hun camping.
 3. We verzamelen en bewaren ook geaggregeerde, geanonimiseerde of gepseudonimiseerde informatie die we onbeperkt kunnen bewaren om de veiligheid en beveiliging van onze site te waarborgen, onze diensten te verbeteren of te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Veiligheid en archivering

Om de vertrouwelijkheid van deze persoonlijke gegevens te waarborgen, heeft AJOUDA.Com alle nodige voorzorgsmaatregelen genomen, rekening houdend met de aard van de gegevens en de risico's die het verwerken met zich meebrengt, om de gegevens te beveiligen en met name te voorkomen dat ze worden vervormd, beschadigd of dat onbevoegde derden er toegang toe hebben. Ze worden opgeslagen in computerbestanden die in Frankrijk zijn gevestigd en in de vorm van versleutelde archieven in Zwitserland. (Zie het gedeelte onderaannemers)

De gebruiker moet echter beseffen dat de beveiligingsmaatregelen op internet niet ondoordringbaar zijn. In geval van een datalek zal AJOUDA.Com de CNIL onmiddellijk informeren en in sommige gevallen ook de betrokken gebruiker als het lek een hoog risico inhoudt voor zijn rechten en vrijheden.

Gegevensoverdracht

Indien AJOUDA.Com het passend acht om deze persoonlijke gegevens over te dragen aan andere entiteiten, zal de gebruiker worden geïnformeerd over de overgedragen gegevens, het doel van het bestand, evenals de naam en het adres van de ontvanger, zodat hij zijn uitdrukkelijke toestemming kan geven.

Recht op toegang

Conform de wet heeft u het recht op toegang, rectificatie, annulering, bezwaar of overdracht aan een derde partij door contact met ons op te nemen via dit formulier of per post.

Onderaannemers

AJOUDA.Com maakt gebruik van betrouwbare externe dienstverleners voor bepaalde technische gegevensverwerking en/of dienstenaanbiedingen. We delen alleen de voor deze diensten noodzakelijke informatie met hen en verbinden hen contractueel om de informatie die we met hen delen vertrouwelijk te houden en alleen persoonlijke gegevens te verwerken in overeenstemming met onze instructies. Deze onderaannemers zijn:

OnderaannemerLocatieDienst
OVHFrankrijkBeveiligde infrastructuur voor servers en databases gehost in Frankrijk.
InfoManiakZwitserlandBeveiligde infrastructuur voor archivering gehost in Zwitserland.

De site die u bezoekt maakt gebruik van cookies. Als u niet weet wat een cookie is, raadpleeg dan deze Wikipedia-pagina voor meer informatie.

Daarom kan onze site toegang krijgen tot informatie die al is opgeslagen in uw elektronische communicatieapparaat en daar informatie in opslaan.

De gebruikte cookies vallen onder twee categorieën:

 • zogenaamde strikt noodzakelijke cookies, die geen voorafgaande toestemming vereisen,
 • andere cookies die wel uw voorafgaande toestemming vereisen.

Trackers vrijgesteld van voorafgaande toestemming

We gebruiken deze cookies om uw navigatie op de site te vergemakkelijken, met name door uw navigatievoorkeuren te onthouden die zijn vastgesteld tijdens uw sessie om u de diensten te bieden die u uitdrukkelijk hebt aangevraagd, zoals meervoudige zoekopdrachten, het bekijken van video's en beoordelingen van kampeerders, maar ook om anonieme bezoekstatistieken op te stellen.

Trackers onderworpen aan uw voorafgaande toestemming

De site maakt gebruik van cookies onder toezicht van derden, omdat we gebruik maken van externe bedrijven voor het verspreiden van advertenties op onze site.

Deze cookies worden gebruikt om gegevens op te nemen en te delen met betrekking tot uw navigatie op onze website of andere websites (met uitzondering van uw naam, postadres, e-mailadres of telefoonnummer) om u product- of dienstaanbiedingen aan te bieden die aansluiten bij uw interesses.

Beheer en verwijdering van cookies

Op elk moment kunt u uw keuzes met betrekking tot cookies uitdrukken en wijzigen met behulp van de knop [Cookies] onderaan elke pagina in de sectie Informatie.

Deze knop stelt u in staat om uw voorkeuren te beheren met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, in het bijzonder uw keuze met betrekking tot het opslaan van cookies van onze partners die hun advertenties richten op basis van uw gedrag.

Het gebruik van cookies wordt beheerst door artikel 32 II van de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, waarbij artikel 5.3 van richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 wordt omgezet zoals gewijzigd door Richtlijn 2009/136/EG.

Om meer te weten te komen over de Franse wetgeving met betrekking tot cookies, nodigen wij u uit om de website van de CNIL te raadplegen.

Derde partijen die we gebruiken

OntvangerVerwerkingsdoelWettelijke grondslagGegevenslocatieVerzamelde gegevensPrivacybeleid
YoutubeOm video's af te spelenGerechtvaardigd belangUSAIP-adresLink
VimeoOm video's af te spelenGerechtvaardigd belangUSAIP-adresLink
DailymotionOm video's af te spelenGerechtvaardigd belangEuropa, FrankrijkIP-adresLink
AmazonAWSOm e-mails te sturen na uw inschrijving (nieuwsbrief, services en commercieel)Gerechtvaardigd belangEuropa, USAGeenLink
Google Local GuidesOm kampeeradviezen aan te biedenGerechtvaardigd belangUSAIP-adresLink
Google AdsenseOm advertenties aan te biedenUitdrukkelijke toestemmingUSAIP-adresLink
Alleen bedoeld voor gebruik door campingbeheerders
GoogleOm een account aan te maken en/of te beherenUitdrukkelijke toestemmingUSAE-mailadres, gebruikersnaam, naam, wachtwoordLink
FacebookOm een account aan te maken en/of te beherenUitdrukkelijke toestemmingUSAE-mailadres, gebruikersnaam, naam, wachtwoordLink
StripeOm advertentieservices te betalenGerechtvaardigd belangUSADetails van betalingstransacties (naam, betalingsgegevens, IP-adres...)Link